Точно 7 месеца след националния протест на работодателските организации (на 19.10.2021 г.)
промяна в енергийната сигурност не само че няма, но ситуацията е още по-влошена и влошаваща се.
Затова национално представителните работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и ССИ,
организират
НАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ
ЗА СИГУРНА ЕНЕРГИЯ НА ДОСТЪПНИ ЦЕНИ
на 18 май 2021 г., от 12:00 д

към събитието