Тротоарно право във Варна - Тема табу за Община Варна


23.02.2016г.


ДО

КМЕТА НА ГР. ВАРНА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ВАРНА

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ КЪМ ОС-ВАРНА

КОМИСИЯ „РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ И ТЪРГОВИЯ“ КЪМ ОС-ВАРНА

СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ


ОТВОРЕНО ПИСМО

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото се обръщаме към Вас във връзка с неразрешения проблем, свързан с формирането на таксата за тротоарно право на територията на Община Варна.

Напомняме, че още през 2013 г. на сесия на Общинския съвет бе взето решение за намаляване на таксата, а от 2014 г. Сдружението на заведенията в България периодично сезира администрацията за необходимостта от прилагане на това решение.

През лятото на 2015 г. осъществихме подписка сред собствениците на заведения във Варна, с която те настояха за незабавни и спешни мерки в посока презониране на районите, точна методика за измерване на използваните площи и намаляване на таксата с 40%.

Наши представители участваха активно и в проведените обществени дискусии, организирани от Общинския съвет, но до настоящия момент не сме свидетели на ефективни действия от страна на местната власт за решаване на проблема.

В резултат на това бездействие от страна на общинската администрация, процесът по затваряне на заведения на територията на Варна продължава, поради недостатъчната им натовареност в неактивните месеци на годината, което в съчетание с високите общински такси поставя фирмите пред невъзможност да продължат търговската си дейност.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Настоятелно се обръщаме към Вас да предприемете необходимите действия, за да бъде решен съществуващият проблем с определянето на такса „тротоарно право“ на територията на Община Варна, при отчитане на обективната икономическа ситуация и състоянието на фирмите в общината.С УВАЖЕНИЕ,

Марин Сотиров
Представител на СЗБ за гр. Варна