Сдружение на Заведенията: Таксите на НоваТВ са незаконни!


СЗБ се зае с казуса, свързан с искането на „Нова Броудкастинг Груп“ АД за заплащане на лицензионни такси.

По повод постъпили сигнали от страна на наши членове относно натиск от страна на „Нова Броудкастинг Груп“ АД за заплащане на лицензионни такси за излъчване на „Диема спорт“ и „Диема спорт 2“ на територията на заведенията, СЗБ се обърна за съдействие към Българската стопанска камара.

В резултат на това, БСК изпрати официално запитване до Министерството на културата (Дирекция „Авторски права и сродните им права“). В писмото до МК се настоява за институционален отговор доколко действията на НБГ АД съответстват на изискванията на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП).

Информираме, че междувременно има получен устен отговор от директора на Дирекция „Авторски права и сродните им права“ при МК, съгласно който искането на „Нова Броудкастинг Груп“ АД е незаконосъобразно.

Препоръчваме на засегнатите заведения:

Да не сключват лицензионни договори преди получаването на писмения отговор от страна на МК;
Да изпратят официални запитвания до своите кабелни оператори дали имат сключени договори за включване в пакетите си на посочените два тв-канала и как са уредени авторските им права с „Нова Броудкастинг Груп“ АД.