Декларация на Сдружение на Заведенията в България


СЗБ настоява за незабавно прекратяване на прекомерния административен натиск по Черноморието
ДЕКЛАРАЦИЯ

Сдружението на заведенията в България (СЗБ) изразява силна загриженост за случващото се в българските черноморски курорти.

На фона на множеството проблеми пред туристическия сектор, обусловени както от геополитическата среда (най-вече пренасочването на туристическия поток от Турция към България), така и от липсата на достатъчно кадри с необходимите умения и опит, вместо да подпомогнат туристическия сектор, със своите действия българските институции допълнително влошават бизнес средата.

Непремереното публично говорене на отговорни представители на институциите нанесе тежък удар върху потока от туристи и постави ангажираните в сферата на туристическите услуги в силно затруднено положение. Активно афишираните мерки за сигурност практически липсват, а широко прокламираното засилено полицейско присъствие (вкл. за пропускателни пунктове) се оказаха медиен балон, чийто единствен ефект бе резкият отлив на туристи.

Вместо да коригира откровено неадекватното си поведение, държавата вкара в действие целия си арсенал от механизми за институционален натиск върху бизнеса, който ежедневно е подложен на проверки от всякакво естество. В резултат на това, принципно недостигащият персонал е принуден, вместо да съсредоточи усилията си към качественото и своевременно обслужване на клиентите, да ангажира вниманието и времето си с „обслужване“ на контрольори. От друга страна, непрекъснатото присъствие на контролни органи в заведенията създава у клиентите усещане за наличието на нередности и вреди на общия имидж на търговските обекти, а това води до допълнителен спад на оборотите.

Уважаваме правото на държавата да упражнява контрол върху стопанската дейност, но заедно с това не можем да не отбележим, че прекомерният контрол е точно толкова вреден, колкото и липсата на контрол!

Представителите на туристическия бизнес отдавна са престанали да очакват подкрепа от страна на институциите за развитието на качествена и с устойчив ръст туристическа услуга. Очакваме, обаче, ако не помагат, институциите поне да не пречат на осъществяването на стопанската дейност.

Ето защо, настояваме:

Незабавно да бъде прекратен прекомерният административен натиск и проверките на контролните органи да бъдат ограничени до обичайната им (в неактивния сезон) степен на активност;
Представяната публична информация относно мерките за сигурност да отразява обективната ситуация, а не да създават впечатление за „полувоенно положение“, което отблъсква туристите и, най-важното – не отговаря на реалността!
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ