Декларация относно Наредба №18 на 31.01.2020 г.


ДО
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ
Относно: Влизане в сила на Наредба №18 на 31.01.2020 г.

СЗБ, както и всички организации и собственици на малък и среден бизнес в България, които подкрепят нашия протест, нямат политически искания, освен в качеството си на суверен. Заетите в малкия и среден бизнес в България не са престъпници и настояваме за нужното уважение в качеството ни на данъкоплатци, създаващи работни места. Желаем изсветляване на бизнеса, равнопоставеност на стопанските субекти да се осъществи по единствения възможен начин – чрез стимулиране и улесняване на стопанската дейност, а не чрез административни репресии, които единствено генерират корупция и административен рекет. Нашите искания са икономически.

Настояваме:
1. Безсрочно отлагане влизането в сила на действието на Наредба Н-18 до цялостното й преработване с цел изчистване на всички основни проблеми, касаещи прилагането й.
2. Извършване на качествена, обективна оценка на въздействието, както изисква Законът за нормативните актове.
3. Отмяна на текстовете в Наредбата, касаещи запечатването на търговски обекти без изрично доказана вина от страна на търговеца, стопанисващ обекта.Законово определяне на допустим процент на разминаване в касовата наличност и това, което е маркирано по касов бон.
4. Въвеждане на качествено нов подход в облагането на малките фирми - патентен данък за предприятия и заведения тип "семеен бизнес" с оборот до 50 000 на година и със заетост на двама или повече членове на семейството във въпросната фирма.
5. Въвеждане на 9% ДДС за храните и сектора на обществено хранене и развлечение, категоризирани по Закона за туризма, каквато е практиката в страните - членки на ЕС.
6. Да се преустанови практиката държавни институции и общински служби да издават опростени фактури на фирми, регистрирани по ДДС.
7. Увеличение на прага за регистрация на фирми по ДДС от 50 000 на 250 000лв.
8. Незабавно спиране на обвързването на възнагражденията на работещите в контролиращите органи и инстанции с размера и количествата глоби, събирани от малкия и среден бизнес. Това генерира корупция на всички нива.
9. Спешна промяна в методиката за определяне на размера на плащанията по Закона за авторското право и сродните му права, която да осигури реална цена на използван продукт.
10. Отпадане на задължителната категоризация по Закона за туризма.

На 29.01.2020 г. ще изразим публично несъгласието си с това нашата държава и нашето правителство да ни третира като престъпници и да работи в посока да загубим средството си за препитание.След тази дата, отново ще призовем целия малък и среден бизнес в България за ефективни протестни действия, които да покажат колко важна е нашата дейност за фиска. Фалит

С УВАЖЕНИЕ,

Емил Коларов
Председател на СЗБ