Икономически искания в сектор ресторантьорство


СДРУЖЕНИЕ НА ЗАВЕДЕНИЯТА В БЪЛГАРИЯ

ДО
Г-жа Цвета Караянчева – председател на НС на РБ
копие до
г-жа Даниела Дариткова – Проданова председател на ПП „ГЕРБ“
г-жа Корнелия Нинова – председател на ПП „“БСП за България“
г-н Мустафа Карадайъ . председател на ПП „Движение за права и свободи“
г-н Валентин Касабов и г-н Искрен Веселинов съпредседатели на ПП „Обединени патриоти“
г-жа Гергана Стефанова - председател на ПП „Воля-Български родолюбци“
г-н Ангел Исаев
г-н Десислав Чуколов
г-жа Маргарита Николаева
г-н Николай Александров
г-н Павел Шопов,
г-н Спас Панчев,
г-н Станислав Станилов,
г-н Явор Нотев
до
г-н Бойко Борисов - министър председател на Република България

ОТНОСНО:
УСЛОЖНЕНАТА СИТУАЦИЯ В СЕКТОР РЕСТОРАНТЬОРСТВО
Уважаема г-жо Караянчева,
Уважаеми дами и господа,
Уважаеми г-н Борисов,

От името на Сдружение на заведенията в България правим следните икономически искания, касаещи периода, в който действа заповедта за недопускане на клиенти в заведенията.

1. Безусловно изплащане на 60% от размера на трудовото възнаграждение на всеки един зает, без обвързване с каквито и да било ангажименти от страна на работодателя - нито финансови, нито административни. Превеждане на сумите по сметки на работниците, като това се извършва аналогично на изплащане на болнични листове. Списък на хората, които имат право на тази помощ, да бъде взета от НОИ, като единственият критерий да бъде трудовият им договор в заведение за обществено хранене или развлечение.

2. Безусловно поемане от държавата на дължимите към НОИ здравноосигурителни вноски за периода, за всички работещи на трудов, граждански договор или самоосигуряващите се лица.

3. Опрощаване на плащанията за тротоарно право и данък смет за същия период.

4. Отмяна задължението за плащане на авторски и сродни права за периода.

5. Приспадане стойността на бракуваната стока (съгласно срока на годност, удостоверен с фактури) включително дължимото ДДС за нея от размера на последващо дължими към фиска данъци.

6. Отмяна плащане на ДДС за периода.

7. Отмяна влизането на Наредба Н18 за неопределен период.

8. Спешна промяна в ЗДДС и въвеждане на диференцирана ставка за ДДС за ресторантьорския бранш и хранителните стоки в размер на 9%, СЛЕД приключване на карантинния период, с цел подпомагане възстановяването на бранша и цялата икономика.

Категорично протестираме срещу намерението на държавата да абдикира от единственото си задължение, а то е, да осигурява равни възможности за всички субекти на пазара.
Изразяваме възмущението си от намерението с "лека ръка", да бъде оставен нашият бранш да фалира
Категорично се противопоставяме на инсинуациите, че очакваме бюджета да ни осигури печалба. Това е лъжа. Настояваме държавата да поеме единствено пряко нанесените ни щети.
Настояваме държавата да се откаже да изисква приходи в бюджета от стопански субекти, на които тя е забранила да извършват стопанска дейност.
Ние, заведенията в България и нашия персонал, показахме, че сме солидарни с българското общество. Очакваме солидарност. Настояваме цялото общество в лицето на изпълнителната и законодателната власт да покаже солидарност с нас. Очакваме, например, всички държавни служители, които не са на първа линия в борбата срещу пандемията, също да получават 60% от трудовите си възнаграждения за периода на действие на карантината.

В знак на солидарност декларираме, че заставаме зад искането на всички хора и бизнеси, които са поставени в условието на карантина и извънредни мерки, свързани с националната сигурност т.е. не могат да упражняват дейността си по занятие, да бъдат компенсирани по съответния начин.