РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНАТА АНКЕТА!


РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНАТА АНКЕТА!

Възможните отговори бяха:
1) Отказвам да отворя своя обект, докато правителството не излезе с ясен и конкретен отговор на тези две искания.
2) Ще отворя и при сегашните условия.