Становище относно чл. 66 от ЗДДС от 01.07.2020


ДО:
Г-н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
Г-жа ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА“

ОТНОСНО: Основни проблема при прилагане на Промени в ППЗДДС във връзка с изменение на чл. 66 от ЗДДС от 01.07.2020

Уважаеми господин Горанов,

Уважаема госпожо Петкова,

Във връзка с проведени на 11 и 12 май 2020 г. срещи между представители на ресторантьорския бранш и министър-председателя Бойко Борисов, министъра на финансите Владислав Горанов и вицепремиера Томислав Дончев, на която беше постигната договорка за незабавна помощ от страна на правителството, изразяваща се в намаляване на ставката на ДДС на 9% за нашия сектор, напомняме че:

1. Първоначалното искане на бранша беше за намаляване на ставката на 5% до края на 2021 година, като антикризисна мярка в следствие на икономическата и финансова криза от COVID-19, а след изтичането на този период, диференцираната ставка да бъде фиксирана на 9% /каквото е и принципното ни искане от няколко години/.

По време на преговорите, отстъпихме и се съгласихме ставката да бъде фиксирана на 9% и чак след икономически анализ в края на периода /31.12.2021/, да бъде решено допълнително дали мярката да бъде приложена като постоянна.

2. Като вид компенсаторна мярка към бюджета, както и в полза на персонала в бранша, беше решено минималният осигурителен праг да бъде вдигнат от 610 лв. на 800 лв., което е над 30% увеличение.

3. Беше уточнено, че ставка 9% няма да се прилага само за високоалкохолните напитки и цигарите. Впоследствие обаче, бюджетната комисия не подкрепи текстовете от договорката ни и слабоалкохолните напитки - бира, вино и шампанско бяха изключени от облагането с по-ниска ставка. По този начин, една огромна част от нашия бранш в лицето на барове, нощни клубове и дискотеки, реално остана ощетен от по-високите осигурителни прагове, а намаляването на ДДС за тях е неработещо. Отделно 40% от оборота на заведенията за хранене, е именно слабоалкохолни напитки.

4. Кетърингът и доставката на храна до дома и офиса винаги са били и ще продължат да бъдат част от ресторантьорската услуга. За приготвянето на храна, която ще бъде доставена до адрес, стои същият онзи персонал в заведението, за който именно осигурителните прагове бяха вдигнати. Незнайно от къде и как, в последните дни беше анонсирана идеята, че доставката на храна ще бъде облагане с 20%, а не с 9%. Изразяваме своята категорична позиция, че този вид разделение не е нито икономически, нито морално и практически обосновано и е мярка, с която единствено се създават условия за нелоялна конкуренция и корупция от недобросъвестни наши/ваши колеги.

5. По идея на Националната Агенция по приходите, различният продукт, облаган с различен данък добавена стойност, трябва да бъде отчитан в различни касови бележки, а не в една, каквато е и практиката във всички страни с диференцирани ставки. Предлагаме - Да се отчита общо плащане с общ фискален бон, в който да се начислява данъчна ставка от 9 на сто и данъчна ставка от 20 на сто за съответните храни и напитки, което е възможност на използваните софтуерни програми.

6. Настояваме за ясно определящи текстове в наредбата, в които категорично да бъде посочено, кои заведения и на какъв принцип ще могат да се възползват от диференцирана ставка на ДДС. За тези от тях, за които новият закон няма да бъде приложим, да не се прилага и по-високият осигурителен праг.

Асоциациите и сдруженията в сектора, не могат да позволят браншът ни да бъде разделен за пореден път. Оставаме изключително обезпокоени от намерението да се прилагат различни правила за различните типове заведения.

Искрено вярваме, че държавата и държавните служители ще изпълнят задължението си да съблюдават и подпомагат бизнеса с опростени правила, наредби и закони.

С уважение:

Председател на Сдружението

на заведенията в България

Емил Коларов

Председател на Българската

асоциация на заведенията,

Ричард Алибегов