Туристическият бранш срещу саботажа на българските плажове

2023-08-19

Туристическият бранш ще търси правата си срещу организаторите на грозната атака с чистота на водата по българските плажове

Алиансът на туристическата индустрия в България (АТИБ) и Конфедерация на българския туристически бизнес (КБТБ), най-големите обединения в туризма, категорично заявяват, че ще предприемат всички необходими и разрешени от закона действия срещу грозната атака, организирана с манипулативни твърдения, относно качествата на водата по българското черноморие.
Ще атакуваме всяко недоказано, клеветническо твърдение и мероприятие, търсещо евтина популярност и реклама, уронващо престижа и доброто име на българският туристически продукт! Заявяваме, че се доверяваме изключително на българските здравни власти и институции, които констатират и контролират здравните и санитарно хигиенните норми!
Странно е защо българската прокуратура все още не се е самосезирала по случая, но нашите юристи вече работят и подготвят съответните искове, с които да бъде потърсена отговорност на тези, които стоят зад преднамерената атака.
Странните данни, изнесени от Асоциация активни потребители, вече бяха отречени от официалните български власти, което говори единствено за целенасочен удар, целящ всяване на паника и отлив на туристи.
Фрапиращо в случая е и, че министерството на туризма и лично министър Зарица Динкова не взеха никакво отношение. Това е поредно доказателство, че в момента българският туризъм няма министър, а на поста е човек, който съдейства с всички сили на тези, които искат да го съсипят.
Грозно, скандално и недопустимо!

Коментари