ВАЖНО !!! За всички заведения, осъществяващи онлайн поръчки през платформи


Когато приемате и осъществявате поръчки през външна платформа, като Order.bg https://order.bg/varna/
(Takeaway и други) е редно да :
1) Обявите това в портала на НАП, подавайки еднократно декларация по Н-18, че използвате чужд електронен магазин за извършване на търговия. Това изискване е валидно от 2020 г. При необходимост от съдействаме, свържете се с представителя на платформата, с която работите.
2) От началото на 2024 е в сила т. нар. "Автоматичен обмен на информация, предоставяна от операторите на платформи" по DPI7 (като Order.bg, Takeaway ...), което значи, че НАП изисква от тях да споделят цялата налична информация за Вашите данни, продажби, обороти. Такава информация се изисква и ще бъде предоставена на НАП за цялата 2023 г. до 31.01.2024г.
3) Желателно е своевременно да уведомявате операторите на платформи при промяна на фирмени данни, IBAN и други административни промени.

Информацията достигна до вас благодарение на нашите партньори от Zavedenia.BG - https://varna.zavedenia.com/
и Order.BG - https://order.bg