Българските институции най-сетне поставиха туризма като приоритет!


Българските институции най-сетне поставиха туризма като приоритет! Благодарим!

Днес за пръв път от много време българските институции поставиха туризма ни като национален приоритет.
В Народно събрание бяха приети промени в Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), които решават серия проблеми с наемането на работна ръка от страни извън Европейския съюз.
Българският туристически бранш изказва благодарност на служебния министър на туризма Евтим Милошев, който от първия си ден на работното си място се зае с проблема и съдейства за приемане на законодателните промени.
Българският туристически бизнес благодари на председателя на Комисията по туризъм Ертен Анисова, Маноил Манев, Теменужка Петкова и Красен Кралев, които бяха основни двигатели за приемане на промените.
Изключително бърза реакция на българския парламент, който разгледа и прие промените.
Тези промени бяха важни за туристическия сектор и за предстоящия летен сезон, тъй като ще помогнат за решаване на проблема с липсващите кадри по Българското Черноморие.
Благодарим на всички парламентарни групи, които подкрепиха така необходимите промени.
Вярваме, че правилния път, по който държава и бизнес поемат заедно ще продължи.

С уважение:
Национален борд по туризъм
Българската Туристическа Камара
Сдружение „Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация“
Обединение „Бъдеще за туризма“
Българска асоциация за туризъм
Асоциацията на специализираните експерти в туристическата индустрия
Сдружение на заведенията в България
Сдружение "Българска асоциация на заведенията“