Бивш юрисконсулт от Инспекция по труда в помощ на членове на СЗБ


Адвокат Радостина Младенова е вписана в Адвокатска колегия Варна под №1600168790 и е специализирана в сферата на трудовото законодателство, здравословните и безопасни условия на труд и административно правно обслужване.
Придобит опит в областта адв. Младенова има от 2003г. когато последните 9 години е на длъжност „старши юрисконсулт“ в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, Дирекция „Инспекция по труда“ – Варна.

Кантората предлага бърза и адекватна консултация и съдействие от момента на откриване на административното производство (проверка) на дружеството, през целия етап на подготовка и представяне на изискана документация до неговото приключване. Също така можете да разчитате на правно консултиране по възникване, изменение и прекратяване на трудово правоотношение с работници и служители, организацията и разпределението на работното време, организацията на заплащането на труда. Предлага и защита на работодателя при възникнала за него административно - наказателна отговорност (обжалване на наказателни постановления), процесуално представителство по трудови спорове както и абонаментно обслужване по трудово - правни въпроси.
Адвокатската кантора предлага обслужване на клиентите си на територията на цялата страна.
За контакти:
0895 77 10 95
Радостина Младенова