Новите мерки, в сила от петък, 27 ноември


Новите мерки, в сила от петък, 27 ноември:
* До края на март – епидемична обстановка
* Преустановяване на присъствените занятия в учебните заведения, както и всички извънкласни дейности
* Преустановяване на колективните спортни мероприятия, семинари, конгреси и пр., вкл. частни тържества
* Продължаване на забраната за посещения в нощни заведения
* Преустановяване работата на ресторантите, увеселителните и игрални зали, питейни заведения и пр. – само доставки по домовете
* Преустановяване работата на всички нехранителни магазини, с изкл. на аптеки, дрогерии, пощенски доставчици, банки, застрахователи
* Преустановява се провеждането на екскурзии – вътрешни и външни
Евентуално отхлабване около Коледа.
Първи очаквани резултати - след две седмици.