Резултати от проведената анкета - Авторски права за музика


Резултати от проведената анкета "Авторски права за музика! Какво трябва да променим". В анкетата, проведена в рамките на 72 часа, са взели участие 579 собственици на заведения.

1. Заплащането на дължимите суми за авторски и сродни права за музика е?

4.5% - Напълно ясно, справедливо и прозрачно.
95.5% - Таксите са непосилно високи и смятам, че трябва да настъпи генерална промяна в ценообразуването.

2. Има ли вашият обект договор с дружество за управление на авторски права за музика?
43% - Не.
57% - Да.

3. Трябва ли всички заведения в България да заплащат еднакви такси за авторски права или сте съгласни определени асоциации да се ползват с отстъпки само за своите членове?
5.3% - Нека само определени асоциации да ползват отстъпки за своите членове.
28% - Всички членове на браншови асоциации трябва да ползват едни и същи отстъпки.
66.8% - Не смятам, че трябва да се ползват отстъпки от нито една браншова асоциация. Щом едни могат да плащат с 50% по-ниска цена, то това означава, че таксата е предварително завишена. Да се редуцира таксата и тя да стане еднаква за всички.

4. Членувате ли в браншова асоциация само и единствено заради отстъпката за авторските права за музика?
13.6% - Да, членувам само заради отстъпката.
24.8% - Членувам в асоциацията, която ми дава отстъпка за авторските права, но това не е основната причина да съм неин член.
44.3% - Не членувам в никакви асоциации.
17.3% - Членувам в браншова асоциация, но не се ползваме с отстъпки.

5. Знаете ли, че освен Музикаутор и Профон, има и други дружества, с които може да уредите легалното изпълнение на музика във вашия обект?
24,8% - Да.
39.8% - Не.
35.4% - Знам, но не ме устройва, заради ограничения каталог на предоставяните плейлисти.

6. Трябва ли таксите да бъдат определяни на база местоположение - град/квартал, както е районирането на тротоарно право? За пример: в момента, обект в краен квартал на малък град, плаща същата цена, както и заведение на центъра на София.
75,7% - Задължително трябва да има райониране и съответно различни такси.
24,3% - Не, няма проблем да е еднаква таксата.

7. Имате ли какво да добавите по темата? / с опция за отговор в "свободен текст"
- "Месечна такса, а не годишна би било по-удобно"
- "Не желая да плащам на тези пирамиди"
- "Съд за Профон и Мюзикаутор"
- "Бях член на организация, от която останах крайно разочарован. Години никаква полза, организацията защитава Профон, а не моите интереси. Многократно съм се свързвал по различни въпроси и - нищо"
- "Моментното състояние е абсолютен законен монопол "
- "В България таксите са по-високи от Германия. Източник: GEMA.de"