Съобщение от Синергон Енерджи до членовете на СЗБ


На вниманието на:
Членовете на СЗБ

Уважаеми дами и господа,

С оглед на политиката ни, в която основни приоритети са сигурността на доставките, прозрачността, качественото обслужване и установяване на трайни партньорски взаимоотношения с клиентите и партньорите на Синергон Енерджи, искаме да Ви представим анализ на пазарните условия, съгласно настъпилите от началото на годината промени и липсата на предлагане на дългосрочни продукти от държавните производители.
След средата на м. ноември 2020г., цените на електрическата енергия на Борсите в Европа започнаха да се вдигат, противно на наложените строги карантинни мерки, в следствие на пандемията от Covid 19 и намаленото потребление на енергия в цяла Европа. Това съвпадна и с решението на Европейския съюз за повишаване на целите за ограничаване на въглеродните емисии до 55%, ратифицирано на среща на 11ти декември 2020г. В следствие на това, цените на емисиите скочиха, което доведе до незабавно повишаване на цените на електрическата енергия. За нас, това бе категорично необосновано, предвид затрудненото финансово положение на повечето потребители в следствие на обявеното извънредно положение във всички държави от съюза. Потребителите в България са сред най-потърпевшите, предвид това, че 37% от енергията в страната се произвежда от централи на въглища, които трябва да плащат все по-скъпи емисии, за да работят. Това е причината държавната ТЕЦ Марица Изток 2 да работи на по-малко от 20% от капацитета си през последните месеци, което през зимния сезон създаде дефицит в системата. По този начин, централата плаща по-малко за вредните емисии, които отделя, но цените на Българската Борса се покачват, поради липса на достатъчно предлагане. Липсва и предлагане от АЕЦ Козлодуй на дългосрочни продукти, което е прецедент от създаването на Българската независима енергийна Борса. Единствено бе предложена енергия за м. май, над 80%, от която бе закупена от един участник.
От началото на м. март тази година, климатичните условия в цяла Европа се влошиха и заради екстремно ниските температури, цените на природния газ и електрическата енергия на Българската и Европейските борси се увеличиха два пъти в сравнение със средните за сезона за изминалите 10 години. Цената на електрическата енергия за м. февруари на БНЕБ е 20% над средната за месеца, за м. март повишението е със 70%, а през м. април е със 97% - средната себестойност за нуждите на стопански потребител през месеца надхвърля 130лв./МВтч. Очакванията е тенденцията да се запази до края на следващата година, като основната причина е „зелената“ политика на Европейския съюз.
Въпреки, че климатичните условия в България са по-добри от тези в Европа, потребителите в страната са принудени да плащат тези екстремно високи цени, понеже голяма част от произведената енергия в страна се изнася и това допълнително повдига цените – по данни на Електроенергиен Системен Оператор ЕАД износа за първото тримесечие на годината е с над 75% по-висок спрямо предходната година. Докато няма държавна политика за подкрепа на потребителите при такива екстремни ситуации, бизнесът в България ще заплаща цени на електрическата енергия равни, а понякога и по-високи от тези в по-развитите държави с Централна и Западна Европа.
Цените на въглеродните емисии продължават да растат на седмична база, в следствие на поставените от Европейския съюз цели за въглероден неутралитет до 2050г., а те пряко рефлектират върху цените на електрическата енергия. През изминалата седмица, се проведе нова среща на Европейската комисия, на която се разглежда добавянето на сградите и транспортните средства към задължените лица, които трябва да купуват въглеродни емисии на годишна база. Тази новина е тревожна за всички потребители в Европа, тъй като е възможно този своеобразен данък да се наложи върху почти всички консуматори и след нея цените отново скочиха, като вследствие скочиха и цените на енергията в региона за бъдещи периоди.
В България продължава да липсва дългосрочно предлагане на енергия от АЕЦ Козлодуй и Националната Електрическа Компания. Това на практика означава, че не можем да закупим енергия за бъдещ период на фиксирана цена и изцяло да ограничим рисковете от подобно повишаване на цените. Цялата енергия, необходима за нуждите Ви, се купува от Пазарен сегмент „Ден Напред“ на Българската борса, което носи съответния финансов риск. Правим всичко възможно да използваме всякакви налични финансови инструменти за ограничаване на ценовия шок досега, но при подобно трайно повишение е извън възможностите на всеки доставчик да понесе негативите от разликата между покупната и продажната цена.
При определянето на дългосрочните доставни цени, използваме фючърсни цени на по-развити пазари в региона, като основен е Унгарския, тъй като на Българската борса няма предлагане. На практика обаче, не можем да осигурим цялата необходима енергия чрез внос, тъй като цената става още по-висока, заради цените на вносните капацитети, който трябва да се заплащат. На адрес https://hudex.hu/en/market-data/power/daily-data#quarter (официален на Унгарската Борса) можете да се уверите, че базовата енергия за следващата година се търгува на нива от 133лв./МВтч, а дневната – 155лв./МВтч., както и да проследите движението на цените през последните няколко месеца.
Към днешна дата, всички държавни доставчици са поискали повишение на цените, а КЕВР повиши цените на природния газ със задна дата, считано от 1ви Април 2021г., като се очаква допълнително увеличение от началото на м. май. Свидетели сме на повишение на цените на горивата, металите и почти всички потребителски стоки в цяла Европа. Вследствие на средствата, които се отпускат безвъзмездно на бизнесите в развитите държави за борба с последиците от Covid19, вече ставаме свидетели на инфлация, която става все по осезаема.
В електроенергийния сектор се очаква да се отпусне европейско финансиране по програми за енергийна ефективност и децентрализация на производството на електрическа енергия за собствени нужди от възобновяеми енергийни източници. Като ваш доверен партньор, поемаме ангажимента да Ви уведомим при откриването на процедурите и да съдействаме с изготвянето на необходимите изчисления и анализи за подаване на документи при кандидатстване за финансиране. В земеделския сектор се отложи мярка, която трябваше да стартира в началото на този месец и да осигури средства за инвестиции в енергийната ефективност на стопанствата. При липса на устойчива политическа среда, очакваме отлагане и на останалите планирани програми, но се надяваме да стартират преди края на годината.
В така създалата се ситуация е необходима актуализация на доставните цени на електрическа енергия. Надяваме се, ръководствата на държавните дружества да изиграят ролята си и да защитят потребителите, като използват възможностите си за продажба на енергия за нуждите на стопанските потребители в България на справедливи цени.
Дотогава, можем да Ви предложим актуализация на досегашната ни оферта към членовете на СЗБ, която е съобразена с новата пазарна действителност и тенденциите, пред които сме изправени.
Тя се състои в индексирана цена по Българската Независима Енергийна Борса + 9,90 лв. / девет и деведестет лева/ Търговска Надбавка, която фиксира разходите ни за прогнозиране, балансиране и финансовите разходи. По този начин, изцяло ще поемете риска от волатилността на цените на Българската борса, за собствена сметка. Така има абсолютна прозрачност и можете да сте сигурни в това на каква стойност закупуваме енергията и с каква надценка Ви я продаваме.

С уважение :
инж. Любка Паскова - Стоянова 
Мениджър Ключови клиенти
М: +359 892 601 905
E-mail: l.paskova@synergonenergy.bg