Приоритети в сектор Туризъм


ДО
Г-ЖА СТЕЛА БАЛТОВА
МИНИСТЪР НА ТУРИЗМА

ДО
Д-Р СТОЙЧО КАЦАРОВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Обръщаме се към вас от името на Конфедерацията на българския туристически бизнес с молба за среща, на която да обсъдим приоритетите в сектор туризъм и предложенията, които има нашата организация.
Надяваме се българският туризъм да намери своето място в Плана за възстановяване, който в момента се променя като дизайн и съдържание. Изразяваме готовност да участваме професионално в този разговор, защото имаме конкретни предложения за един от най-засегнатите сектори, които считаме, че можем да защитим.
В очакване за насрочване на среща, в резюме изпращам основните акценти от нашите предложения:

Отпадане на всички ограничения за влизане на туристи от страните от ЕС, както и от Великобритания, Русия и Израел
В тези страни ваксинационната кампания е в напреднал стадий и съответно туристите, пристигащи от там не представляват заплаха за здравето на българските граждани. Нещо повече - рискът е по-малък дори от този, ако български гражданин пътува от София до Варна или Бургас.
Същото се отнася и за съседните ни страни, за които с двустранни споразумения да отпадне необходимостта за представяне на PCR-тестове при влизане в България.
Пряко подпомагане на българските авиокомпании с цел осъществяване на чартърни полети през лятото
Стартирането на повечето летни чартърни програми след края на юни означава загуба на минимум 6 седмици от ключовия за повечето авиокомпании летен сезон. До момента те са изключени от всички програми за субсидиране и са пред фалит. Авиокомпаниите дори не бяха включени в мярката за подпомагане на заетостта 60/40. Средствата от 35 евро на запълнена седалка в чартърните полети също не е пряка помощ за авиокомпаниите, а за туроператорите. Авиокомпаниите са обезпокоени, че България ще загуби през този летен сезон пазара във Великобритания. Отделно липсва активен диалог с други три ключови пазари – Германия, Русия и Израел. Туроператори и авиокомпании масово се оплакват от тенденцията изборът на място за почивка и резервацията да се отлагат до последния момент предвид динамичната ситуация.
Продължаване на мерките за подпомагане на бизнеса
Програмата 60/40 не обхваща всички фирми в туристическия сектор. Хижите, туристическите учебни центрове и туристическите спални, които се категоризират с еделвайси, не са включени в заповедта на Министъра на здравеопазването и не получават средства по програмата 60/40, която касае само заведенията за хранене и местата за настаняване, които са категоризирани със звезди.
Решаване на въпроса на неравноправното третиране на браншови организации от ОКУП Профон и ОКУП Музикаутор
КБТБ ще изпрати Отворено писмо на вниманието на Президента г-н Румен Радев, министър-председателя г-н Стефан Янев, министъра на културата проф. Велислав Минеков и министъра на туризма доц. Стела Балтова с молба за съдействие за постигане на равнопоставеност и справедливост.
Организациите ни безусловно ценят труда на българските творци, но считаме, че именно техният интерес и работа се използват като разменна монета с нечисти интереси, като това е толерирано с години, на което настояваме да се сложи край.
Създаване на механизъм за издаване на ваучери за туризъм
Допълване на Наредба № 7 от 9.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на финансите и добавяне на „ваучери за туризъм”.
Учредяване на Фонд за подкрепа за привличане и домакинство на международни конференции и конгреси на територията на България
При участие в международни търгове, при над 90% от отворените процедури, стои въпросът за така наречения subvention фонд или как страната домакин участва с директно финансиране към съответното събитие и международна организация. Почти при всички конкурси, това е водещо при взимане на решение, къде да се проведе съответното събитие. С настъпването на COVID, голяма част от държавите удвоиха съществуващите такива бюджети, не само за по-голяма конкурентост на дестинацията, но и като инструмент за подпомагане на сектор събития. В България такъв фонд никога не е съществувал.
Създаване на Национална Туристическа Организация, в публично-частно партньорство с държавата
КБТБ разполага с цялостен проект, разработен от Националния борд по туризъм, съвместно с Министерството на туризма. На базата на задълбочено проучване и анализ са изготвени препоръки към държавната администрация относно създаване, функциониране и финансиране на Национална Туристическа Организация, която да осъществява националния маркетинг и реклама в туризма с предложения за нормативни промени в действащото законодателство.