Отворено писмо до министър Горанов / 04.02.2020г.


Официално писмо от Сдружение на Заведенията в България до министъра на финансите Владислав Горанов!

Уважаеми министър Горанов,

На 28 януари 2020 г. Вие заявихте недвусмислено, че промените в Наредба Н-18 са създадени с цел ние, представителите на ресторантьорския бранш, да не „укриваме ДДС“. Това директно обвинение срещу нашия бранш и срещу малкия бизнес, като цяло, ни принуждава да отговорим публично.
От таблицата по-долу е видно, че огромната част от държавите в ЕС, като мярка срещу укриването на ДДС са въвели значително по-ниски ставки, тъй като добавената стойност за нашия бранш отива изключително за изплащане на заплати и осигуровки. С 20% ДДС върху нашия продукт той става непродаваем, точно както и продукта на хотелиерите, но тяхната ставка е 9% ДДС.
Също така е известно, че основната функция на малкия бизнес е "да пълни хладилниците", т.е. да създава работни места. Щом има такива нарушения и щом са масови, както твърдите, значи има проблем и той не е в "нашите бизнес модели" а в неспособността на управляващите да осигурят нормална бизнес среда.
Тези проблеми няма да бъдат решени с нови регулации и с рестрикции, нито с неработещи наредби, които ще създадат невиждан хаос и условия за рекет, тъй като малкият бизнес е жив организъм и преди окончателно да го убиете, той ще премине от сивата в черната икономика. Такива проблеми се решават с поощрения (но не със смехотворни лотарии), които да направят безсмислено нарушаването на закона, към което се прибягва, за да бъде избегнат фалит.
Настояваме:
1. ДДС за ресторантьорския бранш да бъде намален до размера на този за хотелиерите - 9%;
2. ДДС на хранителните стоки да бъде намален;
3. Прагът за регистрация по ДДС да бъде увеличен;
4. Всички възражения, които работните групи по Н-18 са направили официално, да бъдат приети и отразени в окончателния вариант на Наредбата;
5. Произволът на данъчните и другите проверяващи органи да бъде рязко ограничен, защото пречи на работата ни и тези ограничения да бъдат отразени в съответните закони и наредби;
6. Да започнат консултации за промяна на условията за ползване на патентен данък не само за ресторантьорския бранш, но за микро- и малкия бизнес като цяло.
Уважаеми министър Горанов,
На срещата на 28.01.2020 г., обвинихте браншовите организации, че не идват с конкретни, изброени по буква и член възражения и предложения за нормативни промени. По Конституция, ние сме парламентарна демокрация, т.е. политиците са се кандидатирали да ни представляват, като са заявили, че имат решение на проблемите ни, а ние сме ги избрали, за да защитават нашия интерес. Не е работа на бизнеса да пише нормативни текстове – това е работа на неговите избраници, на „назначените“ и издържани с неговите данъци членове на законодателната и изпълнителната власти. Така повелява общественият договор, който избирателите и избираните сключват на всеки четири години.
Ето защо, очакваме от членовете на изпълнителната и законодателната власти да предприемат необходимите действия за подобряване на условията за правене на бизнес в България, вкл. за изпълнение на посочените по-горе искания, като бъдат поставени ясни срокове. При неизпълнение на тези срокове, ще считаме обществения договор за едностранно нарушен с всички произтичащи от това последствия.
Конкретно по Наредба Н-18 благодарим за предвидената 6-месечна отсрочка, но настояваме за ефективна работа по промяна на конфликтните и неизпълними текстове през първите три месеца, съгласно договореното на 28.01.2020г.
Уверяваме Ви, че стриктно ще следим спазването на този срок и запазваме правото си за реакция с всички законови средства в случай на неизпълнение.