КОИ СМЕ НИЕ?

Сдружение на заведенията в България (СЗБ)се зароди в края на 2011 г. като неформално сдружение във Фейсбук на над 5000 микро-, малки и средни собственици на заведения за хранене и развлечения по повод приемането на промените в Закона за здравето, въвеждащи тотална забрана на тютюнопушенето на обществени места (в сила от 1 юни 2012 г.).

Непосредствено преди въвеждането на забраната СЗБ организира множество публични инициативи – пресконференции, дискусии, срещи с представители на законодателната власт, дори протести. Сдружението представи мотивирани становища, които така и не бяха отчетени при окончателното решение на законотворците. Резултатът от тази регулация е точно такъв, какъвто СЗБ очакваше и предупреждаваше:

- Огромна част от ресторантьорите, които спазиха забраната стриктно и нямаха техническа възможност да осигурят места в закрити градини, фалираха;

- Всички заведения, които оцеляха, го направиха с цената на огромни нови инвестиции (за затопляне на атмосферата и плащане на рекет), на ръба на закона или в нарушението му;

- Бяха създадени нови, допълнителни условия за корупция и рекет.

През 2013 г. СЗБ беше официално регистрирано като сдружение на бизнеса по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Основните цели на сдружението са:

1. Да подпомага, насърчава, представлява и защитава интересите на собствениците на заведения при извършване на дейността им, както и да представлява бранша пред държавни и общински институции с цел защита на интересите на членовете на Сдружението и на представители на малкия и среден бизнес в бранша;

2. Да съдейства при договарянето на по-добри условия за членовете си с доставчици на стоки и услуги с цел подобряване конкурентоспособността на членовете на Сдружението;

3. Да представлява и защитава интересите на членовете си, в качеството им на собственици на заведения;

4. Да постави основите за изработване на Кодекс за взаимопомощ и лоялност между участниците в бранша;

5. Да съдейства за подобряване на комуникацията между членовете с цел бързо решаване на проблемите в бранша;

6. Да участва в преговорния процес и процеса на формирането на нормативни актове относно статута и дейността на заведенията в Република България;

7. Да съдейства за изграждането на уеб базирана платформа, с цел повишаване на интереса към продуктите и услугите, предлагани от членовете и вътрешен модул за взаимопомощ, касаещ персонал, нормативна уредба, техника, оборудване и др.;

8. Да участва в усъвършенстване на системата за повишаване на образованието и квалификацията на човешките ресурси за нуждите на бранша.

През годините в обсега на внимание на СЗБ са били и други проблеми, отнасящи се до сектора, вкл. взаимоотношенията с организациите за защита на авторските права, регулирането на т.нар. тротоарно право и др. Днес ключовите теми, по които СЗБ работи, са промените в Наредба Н-18 и намаляване на ставката по ДДС за храните и ресторантьорския бизнес.

СЗБ е отворено за членство на физически и юридически лица, които подкрепят целите на сдружението.

*Сдружение на Заведенията в България е член на Българска Стопанска Камара.Заявка за членство, можете да подадете на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef5TZSU9Vwr9GjbsxTlOnfANP6ilDutIJSCzFGoYCJ2yXFFg/viewform

 • Уважаеми членове на Сдружение на заведенията в България,
  „Синергон Енерджи“ е едно от водещите имена в бранша за доставка на електрическа енергия, част от ...

  Към офертата
 • Ако сте представител на обект, в който звучи музика (хотел, ресторант, бар, заведение,
  магазин, търговски център, фитнес, такси и др.) е необходимо да имате...

  Към офертата
 • ОКА "Ефект Контрол" предоставя оферта с до 60% отстъпка за всички членове на СДРУЖЕНИЕ на ЗАВЕДЕНИЯТА в БЪЛГАРИЯ
  ОКА “Ефект Контрол” e Акредитиран от Изпъ...

  Към офертата
 • СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА „КОРТЕКС“ предлага до 60 % отстъпка от цените за задължително годишно обслужване от СТМ и преференциални 3-годишни договори за всички чл...

  Към офертата