Авторски и сродни права за музика с 50% отстъпка


Ако сте представител на обект, в който звучи музика (хотел, ресторант, бар, заведение,
магазин, търговски център, фитнес, такси и др.) е необходимо да имате сключен договор за
уреждане на сродните права за съответното използване на музика.
Mистър Mюзик управлява музикален каталог с уредени авторски и сродни права от българския
и световен музикален репертоар от най-изявените изпълнители, групи, музикални компании и
продуцентски къщи.
Всички членове на Сдружение на заведенията в България или Българската асоциация на заведенията
ползват 50% отстъпка
от стандартните цени за услугата Mr.Music – www.mrmusic.bg

КОЙ има право да извършва проверка ?
Чл. 98в1. - ДВ, бр. 28 от 2018 г.:
Кметовете на общини упражняват контрол върху търговските обекти и туристическите обекти
по чл. 3, ал. 2 от Закона за туризма за предварително уредените права за публично изпълнение
на живо или чрез запис на произведения, на записани изпълнения, на звукозаписи, на записи
на филм или на друго аудио-визуално произведение или на части от тях. Нарушенията се
установяват от длъжностни лица, определени със заповед на кмета на общината.Наказателните
постановления се издават от кмета на общината.
Лицата, които стопанисват търговски обекти и туристически обекти по чл. 3, ал. 2 от Закона за
туризма, при поискване най-малко веднъж годишно предоставят на кметовете на общини
доказателства за отстъпените им права за публично изпълнение.
При нарушение на ал. 2 на лицата, които стопанисват търговските или туристическите обекти
по чл. 3, ал. 2 от Закона за туризма, се налага имуществена санкция в размер от 2 000 лв. до 10
000 лв.
ВАЖНО ! Всеки, които ползва музика и има подисан договор с компания различна от ПРОФОН
и МУЗИКАУТОР е ДЛЪЖЕН да ползва само и единствено музиката, която те предоставят във
вид на плейлисти.
Ако в обекта има телевизор(и) независимо на кой канал са и какво върви на тях Договор с
такава компания е НЕВАЛИДЕН при проверка и подлежите на санкция!
Ако в обекта върви музика различна от предоставената от компанията, с която имате договор
подлежите на санкция!
За контакти:
Кармен Гърков
Тел: +359 0893 455 445