СЗБ и БАЗ с призив за обединение на всички засегнати бизнеси!


ДО
Г-Н РАДОСВЕТ РАДЕВ
Председател на Българска стопанска камара

КОПИЕ ДО
ДОЦ. РУМЕН ДРАГАНОВ
Конфедерация на българския туристически бизнес

Г-ЖА ПОЛИНА КАРАСТОЯНОВА
Национален борд по туризъм

Г-Н ГЕОРГИ ЩЕРЕВ
Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация

Г-ЖА РАЯ ПОПОВА
Българска ритейл асоциация

Г-Н ПЕТЪР АНГЕЛОВ
Българска асоциация за здраве и фитнес

Г-Н НИКОЛАЯ ЯНЕВ
Асоциация на химическото почистване в България

Г-ЖА ДАНИЕЛА ПЕТКОВА
Българска асоциация "Почистване"

Г-Н ЕМИЛ ШУКАДАРОВ
Българско конгресно бюро

Г-Н ВИДКО МИТРОВИЧ
Асоциация за обучение в транспорта

Г-ЖА ТЯНА ПРЕСОЛСКА
Асоциация на медицинските козметици

Г-Н МИЛЕН ИЛИЕВ
Национална организация на фризьорите и козметичните центрове в България

Г-Н КРЪСТЮ КАПАНОВ
Национално сдружение на фризьорите в България

Г-ЖА СВЕТЛАНА ДИМОВА
Българска груминг асоциация

Г-Н МОМЧИЛ ГЕОРГИЕВ
Българска асоциация на работодателите в областта на културата (БАРОК)

Г-ЖА СВЕТЛАНА АТАНАСОВА
Българска асоциация на туристическите агенции (БАТА)

Г-Н ГЕОРГИ НИКОЛОВ
Българска туристическа камара

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАДЕВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Обръщаме се към вас от името на Българската асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията в България с покана за обща среща. В момента бизнесите, които представят вашите организации са затворени със заповед на министъра на здравеопазването, като според актуалната информация това трябва да продължи до края на месец март. За съжаление обаче вече се забелязват сигнали, че затварянето може да продължи и след това, което ще доведе до изключително тежка ситуация за всички ни.
Предлагаме ви да осъществим среща, на която да обсъдим общи действия и искания към държавата, независимо дали затварянето на нашите бизнеси продължи и след 31 март.
Предлагаме срещата да се осъществи в 12 часа на 24 март (сряда) в зала „Нютон“ на Гранд хотел „Милениум“ на адрес София, бул. Витоша 89В.

С уважение:
Председател на БАЗ
Ричард Алибегов

Председател на СЗБ
Емил Коларов


За контакти:

Сдружение на заведенията в България
Емил Коларов – 0887235064
Марин Сотиров – 0898 463 472

Българска асоциация на заведенията
Ричард Алибегов - 0878 800 611
Павлин Петров – 0896 452 617