Становище относно Крайбрежна алея - Варна


След като приключиха всички проверки от страна на МРРБ, ДНСК, РДНСК и др. компетентни органи и след дълго очакване, областният управител на Област с административен център Варна, г-н Марио Смърков отмени издадената заповед на Благомир Коцев, с която бе ограничено движението на автомобили по крайбрежната улица. Всъщност с действията си Коцев направи нещо съществено – предостави възможност да се установи по безспорен начин и един път завинаги, че крайбрежната алея по своята същност още през 2012 г. е заложена в Общия устройствен план на община Варна като улица ІV клас и е част от първостепенната улична мрежа на града, свързваща басейн „Приморски” и сп. „Почивка”.
Сега всичко е в ръцете на община Варна, която чрез правомощията, които има, и чрез органите на Общинска полиция, следва да спази закона и в 14 дневен срок да възстанови и урегулира движението по начина, по който беше преди издаване на заповедта от страна на Коцев, като създаде условия за безпроблемното движение на пешеходци, автомобили и велосипедисти.
Сдружението на заведенията в България и Българската асоциация на заведенията, бизнеса, гостите на Варна и варненци, разчитат, че ще се създаде една равнопоставена за всички основа за работа, почивка, разходки и забавления. Не считаме, че следва институциите и политиците ни, водени от крайни популистични възгледи, да ощетяват цели сектори, които с дейността си допринасят Варна да стане едно по-добро място за живеене в България.