Synergon Energy официално е партньор на СЗБ


Уважаеми членове на Сдружение на заведенията в България,
„Синергон Енерджи“ е едно от водещите имена в бранша за доставка на електрическа енергия, част от групата на "Синергон Холдинг" с над 20 години опит в енергетиката.
Фирмата доставя електроенергия на повече от 4 000 дружества в цялата страна и във всички сектори на бизнеса, сред които имена като Уникредит Булбанк, Шератон, Дунарит, Тандем, Олинеза и много други.
До 10 септември 2020 всяка стопанска единица е препоръчително да избере своя доставчик на електрическа енергия по свободно договорени цени, съгласно промените в Закона за Енергетиката от месец юни тази година.
Сдружение на заведенията в България и Синергон Енерджи положиха началото на едно успешно сътрудничество, което гарантира на всички членове на нашата браншова асоциация отлично качество на услугата и преференциална доставна цена, намаляваща разходите за електроенергия на Дружеството Ви. Предлагаме Ви индикативна оферта за избор между два варианта:
Вариант 1:
1.Период на доставка: 01 Октомври 2020г. – 30 Септември 2021г.
2.Цена за електроенергия с включено балансиране: Ц-БНЕБ + Ц-НАДБ лв./МВтч
*Ц-БНЕБ е клирингова цена за съответния период на сетълмент, по която се сключват всички сделки на пазар „Ден Напред“, организиран от Българска независима Енергийна борса ЕАД в лв/МВтч
**Ц-НАДБ = 7,80 лв/МВтч (седем лева и осемдесет ст. за мегават час) цена на надбавка, в която са включени разходи за балансиране, прогнозиране и финансови разходи, като цената не надвишава 110,00/МВтч среднопретеглена за периода.
***/Цената не включва цени за пренос, достъп, задължение към обществото, ДДС, акциз и други надбавки, които са или може да бъдат определени от КЕВР или друг компетентен орган.
Вариант 2:
1.Период на доставка: 01 Октомври 2020г. – 30 Септември 2021г.
2.Фиксирана цена за електроенергия с включено балансиране: 102,00 лв./МВтч
Фактуриране и плащане:
Фактуриране - 1 (един) път в месеца, следващ на месеца на доставка (до 14-то число)
Активна енергия – по избрано ценово предложение лв/МВтч
Цена за „Задължение към обществото“ – 21,47 лв/МВтч
Акциз - 2,00 лв/МВтч
Падеж - 5 (пет) работни дни
Начин на плащане - по банков път или в касите на EasyPay в страната.

Партньори на Синергон Енерджи ЕООД: Като част от Синергон Холдинг АД нашата цел е освен да бъдем надежден и коректен партньор в доставките на електроенергия, да сме полезни на клиентите си с богата гама продукти и услуги на нашите партньорски организации.
„Синергон Инс” ЕООД – застрахователен брокер с национално покритие, при който нашите клиенти ползват най-високите позволени отстъпки на пазара, по всички видове застраховки.
„Петрол” АД –верига бензиностанции с над 300 обекта в страната, където нашите клиенти ползват намаление от 9ст./л.
За да Ви се изготви най-доброто ценово предложение, моля, изпратете сканирана последната фактура за електроенергия и телефон за контакт на имейл адреса на сдружението: szbv@abv.bg