Synergon Energy официално е партньор на СЗБ


Уважаеми членове на Сдружение на заведенията в България,
„Синергон Енерджи“ е едно от водещите имена в бранша за доставка на електрическа енергия, част от групата на "Синергон Холдинг" с над 20 години опит в енергетиката.
Фирмата доставя електроенергия на повече от 4 000 дружества в цялата страна и във всички сектори на бизнеса, сред които имена като Уникредит Булбанк, Шератон, Дунарит, Тандем, Олинеза и много други.
До 10 септември 2020 всяка стопанска единица е препоръчително да избере своя доставчик на електрическа енергия по свободно договорени цени, съгласно промените в Закона за Енергетиката от месец юни тази година.
Сдружение на заведенията в България и Синергон Енерджи положиха началото на едно успешно сътрудничество, което гарантира на всички членове на нашата браншова асоциация отлично качество на услугата и преференциална доставна цена, намаляваща разходите за електроенергия на Дружеството Ви. Предлагаме Ви индикативна оферта за избор между два варианта:
Вариант 1:
1.Период на доставка: 01 Октомври 2020г. – 30 Септември 2021г.
2.Цена за електроенергия с включено балансиране: Ц-БНЕБ + Ц-НАДБ лв./МВтч
*Ц-БНЕБ е клирингова цена за съответния период на сетълмент, по която се сключват всички сделки на пазар „Ден Напред“, организиран от Българска независима Енергийна борса ЕАД в лв/МВтч
**Ц-НАДБ = 7,80 лв/МВтч (седем лева и осемдесет ст. за мегават час) цена на надбавка, в която са включени разходи за балансиране, прогнозиране и финансови разходи, като цената не надвишава 110,00/МВтч среднопретеглена за периода.
***/Цената не включва цени за пренос, достъп, задължение към обществото, ДДС, акциз и други надбавки, които са или може да бъдат определени от КЕВР или друг компетентен орган.
Вариант 2:
1.Период на доставка: 01 Октомври 2020г. – 30 Септември 2021г.
2.Фиксирана цена за електроенергия с включено балансиране: 102,00 лв./МВтч
Фактуриране и плащане:
Фактуриране - 1 (един) път в месеца, следващ на месеца на доставка (до 14-то число)
Активна енергия – по избрано ценово предложение лв/МВтч
Цена за „Задължение към обществото“ – 21,47 лв/МВтч
Акциз - 2,00 лв/МВтч
Падеж - 5 (пет) работни дни
Начин на плащане - по банков път или в касите на EasyPay в страната.

Партньори на Синергон Енерджи ЕООД: Като част от Синергон Холдинг АД нашата цел е освен да бъдем надежден и коректен партньор в доставките на електроенергия, да сме полезни на клиентите си с богата гама продукти и услуги на нашите партньорски организации.
„Синергон Инс” ЕООД – застрахователен брокер с национално покритие, при който нашите клиенти ползват най-високите позволени отстъпки на пазара, по всички видове застраховки.
„Петрол” АД –верига бензиностанции с над 300 обекта в страната, където нашите клиенти ползват намаление от 9ст./л.
За да Ви се изготви най-доброто ценово предложение, моля, изпратете сканирана последната фактура за електроенергия и телефон за контакт на имейл адреса на сдружението: szbv@abv.bg

Съобщение от Синергон Енерджи до членовете на СЗБ
след настъпилите промени в средата на 2021 година:

На вниманието на:
Членовете на СЗБ

Уважаеми дами и господа,

С оглед на политиката ни, в която основни приоритети са сигурността на доставките, прозрачността, качественото обслужване и установяване на трайни партньорски взаимоотношения с клиентите и партньорите на Синергон Енерджи, искаме да Ви представим анализ на пазарните условия, съгласно настъпилите от началото на годината промени и липсата на предлагане на дългосрочни продукти от държавните производители.
След средата на м. ноември 2020г., цените на електрическата енергия на Борсите в Европа започнаха да се вдигат, противно на наложените строги карантинни мерки, в следствие на пандемията от Covid 19 и намаленото потребление на енергия в цяла Европа. Това съвпадна и с решението на Европейския съюз за повишаване на целите за ограничаване на въглеродните емисии до 55%, ратифицирано на среща на 11ти декември 2020г. В следствие на това, цените на емисиите скочиха, което доведе до незабавно повишаване на цените на електрическата енергия. За нас, това бе категорично необосновано, предвид затрудненото финансово положение на повечето потребители в следствие на обявеното извънредно положение във всички държави от съюза. Потребителите в България са сред най-потърпевшите, предвид това, че 37% от енергията в страна се произвежда от централи на въглища, които трябва да плащат все по-скъпи емисии, за да работят. Това е причината държавната ТЕЦ Марица Изток 2 да работи на по-малко от 20% от капацитета си през последните месеци, което през зимния сезон създаде дефицит в системата. По този начин централата плаща по-малко за вредните емисии, които отделя, но цените на Българската Борса се покачват, поради липса на достатъчно предлагане. Липсва и предлагане от АЕЦ Козлодуй на дългосрочни продукти, което е прецедент от създаването на Българската независима енергийна Борса. Единствено бе предложена енергия за м. май, над 80%, от която бе закупена от един участник.
От началото на м. март тази година, климатичните условия в цяла Европа се влошиха и заради екстремно ниските температури, цените на природния газ и електрическата енергия на Българската и Европейските борси се увеличиха два пъти в сравнение със средните за сезона за изминалите 10 години. Цената на електрическата енергия за м. февруари на БНЕБ е 20% над средната за месеца, за м. март повишението е със 70%, а през м. април е със 97% - средната себестойност за нуждите на стопански потребител през месеца надхвърля 130лв./МВтч. Очакванията е тенденцията да се запази до края на следващата година като основната причина е „зелената“ политика на Европейския съюз.
Въпреки, че климатичните условия в България са по-добри от тези в Европа, потребителите в страната са принудени да плащат тези екстремно високи цени, понеже голяма част от произведената енергия в страна се изнася и това допълнително повдига цените – по данни на Електроенергиен Системен Оператор ЕАД износа за първото тримесечие на годината е с над 75% по-висок спрямо предходната година. Докато няма държавна политика за подкрепа на потребителите при такива екстремни ситуации, бизнесът в България ще заплаща цени на електрическата енергия равни, а понякога и по-високи от тези в по-развитите държави с Централна и Западна Европа.
Цените на въглеродните емисии продължават да растат на седмична база, в следствие на поставените от Европейския съюз цели за въглероден неутралитет до 2050г., а те пряко рефлектират върху цените на електрическата енергия. През изминалата седмица, се проведе нова среща на Европейската комисия, на която се разглежда добавянето на сградите и транспортните средства към задължените лица, които трябва да купуват въглеродни емисии на годишна база. Тази новина е тревожна за всички потребители в Европа, тъй като е възможно този своеобразен данък да се наложи върху почти всички консуматори и след нея цените отново скочиха, като в следствие скочиха и цените на енергията в региона за бъдещи периоди.
В България продължава да липса дългосрочно предлагане на енергия от АЕЦ Козлодуй и Националната Електрическа Компания. Това на практика означава, че не можем да закупим енергия за бъдещ период на фиксирана цена и изцяло да ограничим рисковете от подобно повишаване на цените. Цялата енергия, необходима за нуждите Ви, се купува от Пазарен сегмент „Ден Напред“ на Българската борса, което носи съответния финансов риск. Правим всичко възможно да използваме всякакви налични финансови инструменти за ограничаване на ценовия шок до сега, но при подобно трайно повишение е извън възможностите на всеки доставчик да понесе негативите от разликата между покупната и продажната цена.
При определянето на дългосрочните доставни цени, използваме фючърсни цени на по-развити пазари в региона, като основен е Унгарския, тъй като на Българската борса няма предлагане. На практика обаче, не можем да осигурим цялата необходима енергия чрез внос, тъй като цената става още по-висока, заради цените на вносните капацитети, който трябва да се заплащат. На адрес https://hudex.hu/en/market-data/power/daily-data#quarter (официален на Унгарската Борса) можете да се уверите, че базовата енергия за следващата година се търгува на нива от 133лв./МВтч, а дневната – 155лв./МВтч., както и да проследите движението на цените през последните няколко месеца.
Към днешна дата всички държавни доставчици са поискали повишение на цените, а КЕВР повиши цените на природния газ със задна дата, считано от 1ви Април 2021г., като се очаква допълнително увеличение от началото на м. май. Свидетели сме на повишение на цените на горивата, металите и почти всички потребителски стоки в цяла Европа. В следствие на средствата, които се отпускат безвъзмездно на бизнесите в развитите държави за борба с последиците от Covid19, вече ставаме свидетели на инфлация, която става все по осезаема.
В електроенергийния сектор се очаква да се отпусне европейско финансиране по програми за енергийна ефективност и децентрализация на производството на електрическа енергия за собствени нужди от възобновяеми енергийни източници. Като ваш доверен партньор, поемаме ангажимента да Ви уведомим при откриването на процедурите и да съдействаме с изготвянето на необходимите изчисления и анализи за подаване на документи при кандидатстване за финансиране. В земеделския сектор се отложи мярка, която трябваше да стартира в началото на този месец и да осигури средства за инвестиции в енергийната ефективност на стопанствата. При липса на устойчива политическа среда, очакваме отлагане и на останалите планирани програми, но се надяваме да стартират преди края на годината.
В така създалата се ситуация е необходима актуализация на доставните цени на електрическа енергия. Надяваме се, ръководствата на държавните дружества да изиграят ролята си и да защитят потребителите като използват възможностите си за продажба на енергия за нуждите на стопанските потребители в България на справедливи цени.
До тогава, можем да Ви предложим актуализация на досегашната ни оферта към членовете на СЗБ, която е съобразена с новата пазарна действителност и тенденциите, пред които сме изправени.
Тя се състои в индексирана цена по Българската Независима Енергийна Борса + 9,90 лв. / девет и деведестет лева/ Търговска Надбавка, която фиксира разходите ни за прогнозиране, балансиране и финансовите разходи. По този начин, изцяло ще поемете риска от волатилността на цените на Българската борса, за собствена сметка. Така, има абсолютна прозрачност и можете да сте сигурни в това на каква стойност закупуваме енергията и с каква надценка Ви я продаваме.

С уважение :
инж. Любка Паскова - Стоянова
Мениджър Ключови клиенти
М: +359 892 601 905
E-mail: l.paskova@synergonenergy.bg