Адвокатско дружество Савов и Партньори!


„Адвокатско дружество Савов и Партньори предлага пълен набор от правни, данъчни и бизнес услуги на дружества и физически лица на територията на цялата страна. От 2017 година, кантората работи тясно с клиенти в сферата на туризма – ресторантьори, хотелиери, туристически агенти и оператори и други. Екипът на кантората е запознат с всички проблеми на бранша и активно се бори за тяхното решаване, както в съдебната зала, така и чрез участие в законодателни инициативи, участие в работни групи със съответните институции, правна подкрепа на асоциациите представляващи всички участници в туристическия бранш. Международните класации класират кантората сред водещите в България в сферата на данъчното и търговското право.

Кантората има над 10 адвокати и юристи със специализирани познания и опит в решаването на всякакви проблеми от живота на бизнеса, включително, но не само, данъчни, търговски, трудовоправни и други.Кантората предлага преференциални условия за членовете на Сдружението на заведенията в България и Българската асоциация на заведенията!

Повече информация на:
Tel: + 359 (0) 886 354 656
Tel: + 359 (0) 884 580 735