Дезинфекционна станция - БГ - Професионален Пест Контрол Оператор


Дезинфекционна станция - БГ! Качествена услуга на гарантирано по-добри цени от всичи останали!!!

Наш приоритет е осъществяването на услугите по дезинфекция, дезинсекция, дератизация на
обекти с високо обществено значение и описани в Наредба 1/2018 на Министерство на здравеопазването.
Дружеството разполага с висококвалифициран персонал, модерно техническо оборудване, офиси
и мобилни търговци в цялата страна.
Работим в съответствие с всички нормативни разпоредби на МЗ, РЗИ, БАБХ, НЦЗПБ.
Нашите цели:
Стриктно изпълнение на поети ангажименти към настоящи и бъдещи клиенти, посредством:
вътрешнофирмен кадрови контрол, периодични обучения на персонала с цел осъвременяване и
подобряване на услугата по ДДД.
Предлагане на високотехнологични услуги и манипулации с възможно най-модерно оборудване
на пазара, използване на препарати и материали производство на немския концерн BAYER, с
доказан произход и качество.
Гарантирана ефективност на извършените манипулации, според предлаганият абонамент.
Допълнителни предложения:
Разработване на системи за контрол на вредители
Консултантска дейност по приложението на съвременните методи и средства за PEST CONTROL.
Комплексни обработки на всички видове обекти, включително внедрилите НАССР и GMP
системи.

Нашите предложения:
Инспекция - оглед и професионална консултация от оторизиран представител на
ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ БГ ООД за съответният регион. Анализ на проблемите и уточняване
на високорисковите зони персонално за всеки обект.
Дезинсекция - обработка против всички инсекти регламентирани по смисъла на Наредба 1/2018
на МЗ. Извършва се от оторизиран екип специалисти на ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ БГ, със
завършен курс и разрешително за дезинфектор към МЗ.
Дератизация - обработка против всички гризачи регламентирани по смисъла на Наредба 1/2018
на МЗ. Извършва се от оторизиран екип специалисти на ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ БГ, със
завършен курс и разрешително за дезинфектор към МЗ.
Мониторинг - ежемесечно посещение от оторизиран представител на ДЕЗИНФЕКЦИОННА
СТАНЦИЯ БГ за съответният регион, с цел събеседване с клиента и установяване ефективността на
извършените обработки, издаване на препоръки относно хигиената на обекта, коментар на
въпроси и други.

За получаване на оферта, свързвайте се с Петър Петров на тел. 0895709373. /работим в цялата страна/