КОИ СМЕ НИЕ?
Сдружение на заведенията в България (СЗБ)се зароди в края на 2011 г. като неформално сдружение във Фейсбук на над 5000 микро-, малки и средни собственици на заведения за хранене и развлечения по повод приемането на промените в Закона за здравето, въвеждащи тотална забрана на тютюнопушенето на обществени места (в сила от 1 юни 2012 г.).
Непосредствено преди въвеждането на забраната СЗБ организира множество публични инициативи – пресконференции, дискусии, срещи с представители на законодателната власт, дори протести. Сдружението представи мотивирани становища, които така и не бяха отчетени при окончателното решение на законотворците. Резултатът от тази регулация е точно такъв, какъвто СЗБ очакваше и предупреждаваше:
- Огромна част от ресторантьорите, които спазиха забраната стриктно и нямаха техническа възможност да осигурят места в закрити градини, фалираха;
- Всички заведения, които оцеляха, го направиха с цената на огромни нови инвестиции (за затопляне на атмосферата и плащане на рекет), на ръба на закона или в нарушението му;
- Бяха създадени нови, допълнителни условия за корупция и рекет.
През 2013 г. СЗБ беше официално регистрирано като сдружение на бизнеса по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Основните цели на сдружението са:
1. Да подпомага, насърчава, представлява и защитава интересите на собствениците на заведения при извършване на дейността им, както и да представлява бранша пред държавни и общински институции с цел защита на интересите на членовете на Сдружението и на представители на малкия и среден бизнес в бранша;
2. Да съдейства при договарянето на по-добри условия за членовете си с доставчици на стоки и услуги с цел подобряване конкурентоспособността на членовете на Сдружението;
3. Да представлява и защитава интересите на членовете си, в качеството им на собственици на заведения;
4. Да постави основите за изработване на Кодекс за взаимопомощ и лоялност между участниците в бранша;
5. Да съдейства за подобряване на комуникацията между членовете с цел бързо решаване на проблемите в бранша;
6. Да участва в преговорния процес и процеса на формирането на нормативни актове относно статута и дейността на заведенията в Република България;
7. Да съдейства за изграждането на уеб базирана платформа, с цел повишаване на интереса към продуктите и услугите, предлагани от членовете и вътрешен модул за взаимопомощ, касаещ персонал, нормативна уредба, техника, оборудване и др.;
8. Да участва в усъвършенстване на системата за повишаване на образованието и квалификацията на човешките ресурси за нуждите на бранша.
През годините в обсега на внимание на СЗБ са били и други проблеми, отнасящи се до сектора, вкл. взаимоотношенията с организациите за защита на авторските права, регулирането на т.нар. тротоарно право и др. Днес ключовите теми, по които СЗБ работи, са промените в Наредба Н-18 и намаляване на ставката по ДДС за храните и ресторантьорския бизнес.
СЗБ е отворено за членство на физически и юридически лица, които подкрепят целите на сдружението.
*Сдружение на Заведенията в България е член на Българска Стопанска Камара.

Заявка за членство, можете да подадете на следния линк:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef5TZSU9Vwr9GjbsxTlOnfANP6ilDutIJSCzFGoYCJ2yXFFg/viewform